Laboratorium

Laboratorium

Dierenkliniek de Rijp beschikt over een eigen laboratorium waar verschillende onderzoeken op de melk, bloed, urine en mest kunnen worden uitgevoerd. Denk hierbij aan celgetal bepalingen, bacteriologisch onderzoek (B.O.) op melk, bloedonderzoek op bijv. calcium, magnesium en fosfor, urineonderzoek op b.v. kristallen, soortelijk gewicht en bacteriën, en mestonderzoek op b.v. wormen.

Van de celgetal bepalingen, de bloedanalyse, het urineonderzoek en het mestonderzoek krijgt u meestal nog dezelfde dag de uitslag, mits in de ochtend gebracht. Voor een B.O. moet de melk minimaal 24 uur in de broedstoof staan voordat er een eerste voorlopige uitslag is. Na 48 ontvangt u de definitieve uitslag.

Bloedanalyse

Dierenartsenpraktijk De Rijp is in het bezit van bloedanalyse-apparatuur. Afhankelijk van het gewenste onderzoek kunnen we het bloed direct zelf onderzoeken of moet het bloed opgestuurd worden naar een specialistisch lab.

Bij gezelschapsdieren kan bloedonderzoek worden ingezet ter bevestiging van een diagnose, om het verloop van een ziekte en de behandeling kunnen volgen, om de gezondheidsstatus van een dier vast te stellen (bijvoorbeeld bij een oudere hond of voorafgaand aan een narcose) en om de mate van vruchtbaarheid van een hond te bepalen.

Voor rundvee kan deze bijvoorbeeld worden ingezet om de behandeling en prognose van een Downer koe (een liggende koe) te bepalen.

Bacteriologisch onderzoek

Bij bacteriologisch onderzoek (B.O.) wordt er gekeken of en welke bacterie er in de melk zit. B.O. kan eventueel uitgevoerd worden op melk die ingevroren is geweest, maar gebeurt bij voorkeur op verse melk.

Het is mogelijk dat er in verschillende kwartieren verschillende kiemen zitten. Als u van meerdere kwartieren de melk wilt laten onderzoeken is het daarom beter om van elk kwartier apart een monster te nemen.

Voor het slagen van een bacteriologisch onderzoek is het absoluut noodzakelijk het monster van een hoogcelgetalkwartier of een kwartier met klinische mastitis zorgvuldig en op juiste wijze te nemen. Werk hygiënisch om vervuilde monsters te voorkomen.

Neem altijd een melkmonster vóór een behandeling met antibiotica. Bij een klinische mastitis is het beter om niet te wachten tot de uitslag van het monster binnen is, maar om direct met de behandeling te beginnen. Volg hierbij het bedrijfsbehandelplan. Op basis van de bacteriologische uitslagen kan later de behandeling eventueel worden aangepast.

Als u het monster niet direct laat onderzoeken, bewaar het dan in de diepvries.

Hoe neemt u een melkmonster?

1. Ontsmet de speenpunt

 • Als u meerdere kwartieren gaat bemonsteren begint u bij het ontsmetten van de spenen bij de spenen die het verst van u afstaan.
 • Ontsmet met alcoholdoekjes. Vouw de alcoholdoekjes niet uit maar wrijf ze tegen de speentop.

2. Neem het melkbuisje tussen duim en wijsvinger van de niet melkende hand. Druk met uw duim het dopje naar boven. Zorg ervoor dat de dop zover omhoog staat dat de opening van de buis volledig vrij is. Voorkom dat u de binnenkant van het dopje raakt.

3. Als u meerdere kwartieren gaat bemonsteren, begin bij het nemen van de melkmonsters dan met de spenen die het dichtst bij u staan. Melk drie stralen weg. Houd het buisje schuin en zorg dat het openstaande dopje voorkomt dat er vervuiling in de buis kan komen. Melk het buisje het liefst met één straal tot het indicatiestreepje vol. Druk het dopje stevig vast.

4. Indien u de monsters binnen 24 uur naar de praktijk brengt, bewaart u de melkmonsters tot vertrek gekoeld. Anders kunt u deze in de diepvries bewaren.

Celgetalbepaling

Celgetal bepalingen zijn vooral interessant voor veehouders die niet deelnemen aan de melkcontrole maar wel (een aantal) koeien willen droogzetten met een antibiotica injector. Wettelijk is dit enkel toegestaan indien het celgetal aantoonbaar hoger is dan 50.000 (koe) of 150.000 (vaars). Celgetal bepalingen kunnen alleen uitgevoerd worden op verse melk. Het is mogelijk om het celgetal op kwartierniveau te bepalen.

Mestonderzoek

Mest van dieren kan worden onderzocht op de aanwezigheid coccidiose, maagdarmwormen, longwormen en leverbot. Op basis van dit onderzoek kunnen we bepalen of het nodig is om u dieren te behandelen.

In de mest van kalveren kunnen we met een sneltest bepalen of er één of meerdere verwekkers van kalverdiarree zitten. Ook kan hiermee bepaald worden welke ziekte verwekkers er aanwezig zijn.

Contactinformatie praktijk

Dierenkliniek De Rijp

Terug
 • Ma
  8.30 - 17.00 uur
 • Di
  8.30 - 17.00 uur
 • Wo
  8.30 - 17.00 uur
 • Do
  8.30 - 17.00 uur
 • Vrij
  8.30 - 17.00 uur
 • Za
  Alleen spoed
 • Zo
  Alleen spoed
Terug

Vind ons hier:

Schoener 2 1483 TP De Rijp Wij werken uitsluitend op afspraak.
ontvang een routebeschrijving via Google Maps