Wormen

Strategische bestrijding van maagdarmwormen en longwormen bij rundvee

Parasieten zijn een zeer belangrijke economische verliespost in de rundveehouderij.

Dit is een beknopt overzicht van de mogelijke ontwormingsstrategieën die men tijdens het eerste weideseizoen kan toepassen. De voorgestelde strategieën kunnen worden aangevuld met een dosis ontwormingsmiddel bij het opstallen, maar dit is zeker niet altijd noodzakelijk.
 
Een bepaling van het pepsinogeengehalte in het bloed bij het jongvee dat aan het einde van zijn eerste weideseizoen op stal komt bepaalt of ontworming bij het opstallen nodig is. Bovendien is het bepalen van deze parameter nuttig om advies te kunnen geven over de ontwormingsstrategie die men tijdens het eerstvolgende weideseizoen zal moeten toepassen bij de runderen van het eerste weideseizoen. Op de bedrijven waar schurft een probleem is, is een extra behandeling bij het opstallen van de dieren de beste strategie.
 
Zowel tijdens het stalseizoen als tijdens het weideseizoen kan er op bepaalde bedrijven specifieke antiparasitaire behandelingen nodig zijn. Het organiseren van een bestrijdingsplan met betrekking tot de mogelijke parasieten, zou op elk rundveebedrijf een belangrijk onderdeel moeten zijn van de diergeneeskundige begeleiding.
 
Maagdarmwormen
Er zijn maagdarmwormen op elk bedrijf waar rundvee wordt gehouden. De uitroeiing ervan is niet mogelijk. Het optreden tegen deze parasieten moet gericht zijn op de preventie van de ziekten en de verliezen die ze veroorzaken. De verliezen komen thans eerder neer op productieverminderingen zoals vertraagde groei, gewichtsverlies of verminderde melkproductie. Ziekte en sterfte t.g.v. besmettingen met maagdarmwormen komt bijna niet meer voor.

Longwormen
In de weide loopt het jongvee een groot risico besmet te raken met longworm (Dictyocaulus viviparus). De larven worden via het gras opgenomen en maken een trektocht door het lichaam, van de darm naar de longen. Daar groeien ze uit tot volwassen longwormen. In de longen produceren de wormen eieren die door het kalf worden opgehoest en doorgeslikt. In het maagdarmkanaal komen de eieren uit en vervolgens komen de larven via de mest in de weide terecht. Daarna worden weer andere runderen besmet. Deze cyclus, van opname tot uitscheiding van de eieren, duurt circa 3 tot 4 weken. Een longworminfectie werkt predisponerend bij uitbraken van pinkengriep. Een goed doordachte strategie is gebaseerd op het gecontroleerd in contact brengen van jonge dieren met deze wormen door omweiden op etgroen, ontwormen en beïnvloeding van de weerstand door vaccinatie. Bij zoogkoeien wordt gebruik gemaakt van de verdunningsmethode.
 
Omweiden
Door middel van goed weidemanagement kan een wormbesmetting in de hand gehouden worden. Maar weidemanagement dient in eerste instantie voor ruwvoerwinning en is sterk afhankelijk van weersomstandigheden. Vaak zullen wormbesmettingen dus niet te voorkomen zijn. Meestal geldt hoe langer de weideperiode, hoe moeilijker het wordt voor de veehouder om de kalveren op schone percelen om te weiden. Langere weideperioden lenen zich beter voor systeemgebruik of boli.
Er is een tendens om kalveren het eerste jaar niet naar buiten te doen. Als deze dieren het tweede jaar wel naar buiten gaan, zullen zij op dezelfde manier behandeld moeten worden als kalveren.
 
De verdunningsmethode
Wanneer gevoelige kalveren samen met ongevoelige volwassen runderen op de weide worden gezet zal de weidebesmetting lager zijn. Een voorbeeld hiervan is het op de weide brengen van zoogkoeien met hun kalveren. De verdunningsmethode is niet geschikt voor melkveebedrijven.
Er bestaat bij de verdunningsmethode risico op een longworminfectie bij de zoogkalveren als de weidepercelen besmet worden door subklinisch besmette koeien, de zogenaamde dragers of carriers. Ook is het, m.b.t. de preventie van maagdarmworminfecties bij de zoogkalveren, fout om de zoogkoeien met hun kalveren, samen met ander jongvee, op dezelfde weidepercelen te laten grazen.
 
Longwormenting
Door vaccinatie wordt op een natuurlijke manier immuniteit opgebouwd tegen longworm hierdoor wordt schade door longworm bij kalveren voorkomen. Voor een goede bescherming moeten de kalveren (leeftijd vanaf drie maanden) twee maal worden gevaccineerd met een tussentijd van vier weken. Twee weken na de tweede vaccinatie kan het jongvee beschermd de weide ingaan.
 
Ontwormingsschema’s ivermectinen
Ivomec (0-6 systeem)
Dectomax (0-8 systeem)
Cydectin (0-10 systeem)
 
Het 0-6, 8 of 10 systeem is een goed systeem voor dieren die:
 • Voor het eerst naar buiten gaan
 • Op een besmet perceel blijven
 • Worden omgeweid naar eerder beweide percelen
 • Een lange weideperiode hebben

 

De 0-behandeling
Dit is de behandeling met Ivomec, Dectomax of Cydectin injectie of pour-on op het moment van naar buiten gaan. De verlengde werking van deze middelen zorgt voor respectievelijk 2,4 en 6 weken bescherming tegen alle binnenkomende infectieuze larven van maagdarmwormen en longwormen. In de periode daarna, wanneer de effectiviteit van gaat teruglopen, kunnen larven uitgroeien tot volwassen wormen. Deze zullen geen groeischade veroorzaken, maar zorgen voor een aanvang van de immuniteitsopbouw.
Bij pinken die een 2e weideseizoen krijgen zorgt een behandeling met met deze middelen bij het naar buiten gaan (op een besmet perceel) gedurende de eerste weken voor een bescherming. Het na-effect zorgt voor verdere uitbouw van de immuniteit tegen met name Ostertagia spp. Ook hier geldt dat de weidebesmetting sterk wordt gereduceerd. Dit leidt tot een groeiwinst ten opzichte van niet behandelde dieren.
 
De 6,8 of 10 weken behandeling
Dit is de tweede behandeling 6,8 of 10 weken na het naar buiten gaan. Deze behandeling verlengt de bescherming. Tevens heeft de behandeling een sterke daling van de weidebesmetting tot gevolg. Hierdoor blijft een besmetting in het volgende weideseizoen beperkt. Repidose
Repidose is een bolus die stootsgewijs oxfendazole vrij geeft, nl. om de drie weken komt er een ontwormingspil vrij in de pensinhoud.
 
Voordelen:
Toediening bij het naar buiten gaan. Er zijn op de weide geen verdere ingrepen meer nodig.
Deze bolussen werken ongeveer 90 dagen lang en zijn daardoor bruikbaar op bedrijven waar het eerste weideseizoen van de kalveren en het jongvee niet veel meer dan drie maanden zal duren, bijvoorbeeld van 15 juni tot 15 september.
Deze producten laten immuniteitsopbouw tegen maagdarmwormen toe.
 
Nadelen:
Op met longworm besmette weiden kan er een uitbraak van longworm voorkomen tussen de loslating van twee pillen en nadat alle pillen verbruikt zijn.
 1. Contact
 2. Openingstijden
 3. Medicijnen
Dierenkliniek De Rijp
Schoener 2
1483 TP De Rijp

T: 0299-671366
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
U kunt van maandag tot en met vrijdag een afspraak voor uw huisdier(en) maken.

Ook kunt u tijdens de inloopspreekuren op maandag, woensdag en vrijdag van 14.00 uur tot 14.30 uur en van 18.30 uur tot 19.00 uur terecht.

Voor het afhalen van medicijnen, voer en dergelijke is de kliniek op maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.

U kunt medicijnen bestellen door een mailtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vermeld daarbij: 

 

 • de naam/het merk van het medicijn
 • gewenste hoeveelheid
 • de datum wanneer u de medicijnen komt ophalen
 • uw naam, adres en telefoonnummer

 

Na goedkeuring door de dierenarts ontvangt U van ons een mailtje of telefoontje zodra de bestelling voor u klaar ligt.

LICG

 

 

VoorMijnDier

Banner voor praktijken verticaal